რა არის ლიტერატურა?

რა არის ლიტერატურა?

20.00 ლარი

მარაგშია

რა არის ლიტერატურა? პასუხს სცემს იმ მრავალრიცხოვან კრიტიკას, რომელიც გაისმოდა ლიტერატურული ანგაჟირებულობის პრინციპთან დაკავშირებით. სარტრი არგუმენტირებულად ხსნის მწერლის ანგაჟირებულობის აუცილებლობას და მწერლებისგან ითხოვს საკუთარ თავს დაუსვან შეკითხვა წერასთან მათი დამოკიდებულების გულწრფელობაზე.